Институции

Брацигово има одобрени 3 работни места по НП“Старт на кариерата“

Брацигово. Община Брацигово ще осигури заетост на 3 специалисти по Програма „Старт на кариерата“. Възможност да започнат трудовия си стаж в Община Брацигово ще имат лица завършили Висше образование в следните направления: Право, Икономика -специалност „Финанси“ и Администрация и управление. В срок до 29.07.2013 г. включително кандидатите трябва да подадат в дирекциите „Бюро по труда“ по регистрация комплект документи със Заявление за участие в Програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но само за едно работно място при един работодател по Програмата. Документите се подават лично.

Стажът е за срок от 9 месеца.

 

Коментари