Институции

Затварят ул. „В. Левски“ за ремонт

Пещера. Във връзка с реализирането на обект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Пещера“ ще бъдат въведени временни ограничения на движението и местодомуването на моторни превозни средства, както и ползването на съществуващи гаражи в гр.Пещера, с пълно затваряне на улица „Васил Левски“ – от пресечката с ул. „Вл. Рилски“ до края на ул. „В. Левски“ от 2 юли до 25 август 2013г.

Коментари