Институции

Започна приемът на молби за енергийно подпомагане

Приемът на молби-декларации за целево енергийно подпомагане стартира, като кампанията ще продължи до 31 октомври 2013 г., съобщиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик. размерът на помощта ще бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика. При подаване на молба за помощта в Дирекция „Социално подпомагане“, задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура. В 20-дневен срок след подаване на молбата в дома на лицето се извършва социална анкета, а до 7 дни след това директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед за отпускане или отказ на помощта Право на помощта, както и досега, имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Коментари