Институции

Обучаваха общностни модератори в Пещера

Пещера.Успешно приключи тридневното обучение организирано от ЦМЕДТ «Амалипе»-Велико Търново, на общностните модератори от единадесет Центъра за развитие на общността, ситуирани в общините: Бяла Слатина, Етрополе, Нови пазар, Павликени, Пещера,  Камено, Кнежа, Лясковец, Стражица, Долна баня и Велико Търново.  Целта на работното обучение  бе да се представи опита на отделните екипи при реализирането на проектните дейности, както и да се планират съвместни инициативи между отделните екипи по региони, с цел оптимизиране работата  на Центровете.

Водещи на срещата бяха:

Юксел Яшаров- общински съветник, който запозна участниците с последните изменения в ЗУТ и начини за разрешаване на жилищните проблеми на граждани от маргинализираните групи  в ромската общност и взаимодествието на Центровете с общинска администрация относно разрешаването на жилищните проблеми.

Деян Колев – Председател на ЦМЕДТ „ Амалипе” акцентира върху участието на ЦРО в процеса на стратегическо планиране и реализиране на предстоящите планове за развитие на общините за периода 2014 – 2020. 

Теодора Крумова – зам. председател на ЦМЕДТ  „Амалипе”наблегна върху   ролята на ромската жена в обществените процеси и социалното развитие на обществото

Юлия Григорова- национален координатор за България  в международната организация на WWF,която запозна участниците за Ролята на ЦРО и местната власт в процесите за засилване на сътрудничеството между бизнеса, институциите и местната общост в процеса на ангажиране на представители на ромсакта общност местната икономика. Техники и методи за мотивиране на легализация на съществуващи бизнеси и създаване на предпоставки за стартиране н анови от ромски предприемачи.

Сминарът бе уважен  от Председателя на ОС Пещера Анастасия Младенова  и зам.кмета Стефан Балабанов,които поздравиха участниците и им пожелаха успешна работа и ползотворно приключване на семинара.

Центровете реализират дейностите си в рамките на: проект „Крачка напред – овластяване на младите хора и жените от местната ромска  общност” и проект „Насърчаване на социалното включване на  млади хора в уязвимите селски общности”, изпълнявани от Център «Амалипе», в рамките на които е създадена и иновативната услуга в общността – Център за развитие на общността.

Участниците в обучението посетиха и двата ромски квартала на Пещера – „Пирин“ и „Луковица“.

Коментари