Институции

Спират ВЕЦ „Пещера“ за 38 дни

Пещера. Напоителни системи ЕАД – клон Тополница са изпратили писмо до Общинска администрация, в което уведомяват Кмета на общината, че предстоят планови ремонти на каскада „Баташки водносилов път“, която е собственост на „НЕК“ ЕАД. Ремонтните дейности по трасето ще започнат на 10 октомври и ще продължат до 16 ноември. През тези 38 дни ще спрат напълно работата на ВЕЦ „Пещера“ и ВЕЦ „Алеко“. По време на ремонта и при наличие на вода в р. „Стара река“, вода ще се подава до ІІ- ри прозорец в ограничени количества.

Коментари