Криминално

Създаден Български спортен тотализатор

На 12 май 1957 година, Българският спортен тотализатор започва своята дейност с игра на СПОРТ ТОТО 1 (12 редовни срещи и 2 резервни), при залог 1 лев за една колонка, с четири печеливши групи. При изготвянето на държавния бюджет за 1957 г., с 18-то постановление на Министерски съвет се „разрешава на ВКФС да организира тотализатор“. Организацията се възлага на Управление „Физкултурни съоръжения и спортни прояви“. Това управление отпуска на тотализатора заем от 150 000 лв. за цялостната му подготовка и организация – отпечатване на фишове, материали и всички други небходими разходи.

Коментари