Институции

Прокуратурата в Пещера отвори врати за учениците

Пещера.Във връзка с Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет в Районна прокуратура Пещера се реализира  „Ден на отворените врати“ с цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.

Ученици от  ОУ”Св.Патриарх Евтимий”   град Пещера имаха възможност да отидат на посещение и да се запознаят с работата на Районна прокуратура Пещера. Прокурорите от Районна прокуратура Пещера Татяна Щерева и Даниела Петърнейчева ги запознаха със структурата на Прокуратурата, със спецификата на работата на магистратите, с историята на РП-Пещера.

Разгледаха  регистратурата и кабинетите,запознаха се с възможностите за получаване на информация. Специално внимание им беше обърнато на Правилата за посещение в Съдебната палата на гр.Пещера и в Районна прокуратура Пещера.

 Учениците от ОУ”Св.Патриарх Евтимий” задаваха въпроси на които получиха изчерпателни отговори на достъпен език.

Коментари