Институции

Обсъдиха проекта за подобряване жилищните условия на ромите в квартал „Луковица“ в Пещера

Пещера- Пазарджик. Трендафил Величков и Гинче Караминова се срещнаха с екипа на проекта за подобряване жилищните условия на ромите в кв. „Луковица” гр. Пещера. Работната среща бе инициирана от представителите на фондация „Тръст за Социална Алтернатива”, на нея присъстваха и кметът на община Пещера Георги Козарев, Юксел Яшаров – общински съветник в община Пещераq експерти от областна и общинска администрация.

Община Пещера работи от четири години с неправителствената организация „Тръст за Социална Алтернатива”, която от своя страна реализира проект „Регулация и узаконяване на кварталите с преобладаващо ромско население в градовете Пещера и Дупница”. Целта на проекта е да се подобрят условията на живот на ромите в тези населени места, чрез въвеждането на териториите на тези квартали в подробно устройствените планове на съответните общински центрове.  

Общо 84 са незаконните постройки в ромския квартал „Луковица”, община Пещера, които  са разположени върху различен вид собственост – общинска, частна и върху земеделска земя. По време на срещата бе взето решение да се изготвят индивидуални карти с подробно описание и характеристика на всеки имот.  За целта, предстои провеждането на широка информационна кампания сред жителите на ромския квартал. Фондацията има готовност да осигури и финансова подкрепа на община Пещера за изработването на подробен устройствен план и техническа помощ за изготвянето на инфраструктурни проекти за кв. „Луковица”.

 Проектът стартира през м. март 2014г. и продължава до м. август 2017г. и се реализира с финансовата помощ на Фондация „Америка за България”.

Коментари