Институции

„Горещ телефон“ за чистотата в Пещера

Пещера. Жителите на община Пещера ще подават сигнали до администрацията за нарушения по събирането на отпадъците и почистването  в Пещера, Радилово и Капитан Димитриево, съобщиха от пресцентъра на общинската управа. На „горещ телефон“ 0350 6 22 08, вътр. 117, данъкоплатците могат да отправят идеи и съвети за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.

 

Коментари