Институции

Общинарите стават по-квалифицирани

Пещера. В Пещера се проведе встъпителна пресконференция по Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административан капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Официални гости на представянето на проекта бяха председателят на Общинския съвет Анастасия Младенова и Секретарят на общината Николай Гълъбов.

Основната цел на проекта е да се подобри административната дейност на Община Пещера, повишаване квалификацията на служителите чрез обучения по подобряване на основни ключови компетентности, чуждоезиково обучение, междукултурна комуникация и толерантност. Чрез тези дейности се очаква служителите да изпълняват по- добре служебните си задължения и ще предлагат качествени услуги на гражданите и бизнеса. Стойността на проекта е 89 458, 22 лева.

Коментари