Институции

Ще повишават квалификацията на общинските служители в Пещера

Пещера. Днес в залата на Общински съвет – Пещера ще се проведе встъпителна пресконференция по Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административан капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел на Проекта е да се подобри административната дейност на Община Пещера, повишаване квалификацията на служителите чрез обучения по подобряване на основни ключови компетентности, чуждоезиково обучение, междукултурна комуникация и толерантност. Чрез тези дейности служителите ще изпълняват по- добре служебните си задължения и ще предлагат качествени услуги на гражданите и бизнеса. Стойността на Проекта е 89 458, 22 лева.

Коментари