Институции

100 безработни ще бъдат наети по програми пред 2014-та

Пазарджик. В област Пазарджик ще бъдат реализирани 21 Проекта по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Проектите бяха обсъдени от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, под председателството на Светлан Карталов – главен секретар на областна администрация Пазарджик. Присъстваха директорът на „Регионална служба по заетостта” гр. Пловдив – Мария Георгиева, директорите на Бюрата по труда в областта, представители на общините, на социално подпомагане и на синдикатите.

През 2014г., в област Пазарджик по Национланата програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, ще бъдат реализирани общо 21 проекта на  8 общини  – Велинград, Ракитово, Лесичово, Панагюрище, Стрелча, Батак, Брацигово и Белово, 10 от проектите са на училища, детски градини, читалища и музеи, едно болнично заведение, една фирма и едно държавно предприятие.

В рамките на програмата, за срок от 11 месеца, в област Пазарджик ще бъдат наети на работа около 100 безработни лица, които са обект на социално подпомагане. Ще бъдат отпуснати финансови средстав в размер на 228 663 лв. Лицата ще получават минимална работна заплата при пълен работен ден. 

Коментари