Институции

Козарев постави пред Премиера важни за общината проблеми

Пещера. Кметът на община Пещера Георги Козарев постави пред министър-председателя Пламен Орешарски проблеми, засягащи общесвени и значими въпроси, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.  Градоначалникът успя да предаде, при посещението на премиера в Пазарджик, папка в която е изложил писмено исканията и предложенията си. Промяна на параграф 6, ал.1 от Закона за горите. Според общинар №1 с тази промяна ще се реши проблемът свързан с летовище „Св. Константин“. Козарев е запознал Пламен Орешарски с искането си да се прехвърли безвъзмездно на община Пещера Почивен дом „Родопи“ – І Комплекс за ползване като заведение за социални услуги. Козарев настоява да бъде запазен броя на градовете по Оперативна програма „Региони в растеж“ на 67, изграждане на регионално депо за битови отпадъци, построяването на околовръстен път в Пещера. Кметът на община Пещера е запознал Орешарски с неудобствата на гражданите, които ползват услугите на Служба „Земеделие“. Неуредиците са свързани с преобразуването на службата и преминаването и към „Земеделие“- Велинград. Козарев е настоял офис Пещера да стане Общинска служба, която да обслужва жителите на Пещера, Брацигово и Батак. Според Георги Козарев за Служба „Земеделие“ и изнесеното работно място на служителя по геодезия и кадастър е необходимо осигуряването на финансов ресурс чрез допълнително финансиране на държавната дейност в общинския бюджет.  Орешарски е запознат с намерението на Общината, Пещера да се развива като културна дестинация. В тази връзка Козарев е предложил да се приеме Закон за пещерите, с който да се регламентира, че намиращите се пещери на територията на дадена Община трябва да са със статут на публична общинска собственост. На срещата са били поставени и въпроси свързани с връщането на горите на община Пещера, намаляване на дефицита, дофинансиране на някои мероприятия, увелиение на капиталовите разходи, дофинансиране на проектите, реализиращи се по Европейските фондове, децентрализацията и запазване на ставката за твърди битови отпадъци. Козарев определи срещата си с министър-председателя като особено ползотворна, допълват от общинския пресцентър. На срещата е присъствал и Йордан Младенов- народен представител от 13 Пазарджишки многомандатен избирателен район, на когото е била връчена същата папка с отправени предложения.

Коментари