Култура

Световен ден за борба с рака

Всяка година на 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака. Това е единствената инициатива, в която целият свят застава обединен в борбата с рака. Това е и международен ден, в който си поставяме за цел да осъзнаем по-добре какво означава тази болест и да разберем какво е нейното въздействие в целия свят. На 4 февруари 2000 г. в Париж се провежда Първата световна среща за борба с рака, на която се приема Парижката харта срещу рака. На срещата се взема Решение за отбелязване на 4 февруари като Световен ден за борба с раковите заболявания – откриване, лечение и превенция.

Коментари

Култура

Световен ден за борба с рака

На 4 февруари се отбелязва Световният ден за борба с рака. Проектът /строителство и апаратура/ е реализиран с целева субсидия от МЗ на стойност 2 милиона лева. Symbia T16 беше инсталиран в Клиниката по нуклеарна медицина на СБАЛО-ЕАД през 2013г. и след преминаване на изискващите се от националното законодателство тестове за качествен контрол и проверки от оторизираните органи, получи лицензия за експлоатация от АЯР и договор с НЗОК. Symbia T16 е хибриден апарат SPECT-CT последно поколение, произведен през 2013г. Той представлява двуглава гама-камера и рентгенов компютър-томограф 16-slice, интегрирани в едно гентри. SPECT-CT съчетава предимствата и намалява недостатъците на двата диагностични метода: нуклеарно-медицински и рентгенов. В България са в действие още три подобни хибридни апарата. Symbia T16 е най-модерният от тях, последно поколение SPECT-CT апарат, комлектован с колиматори за ниски, средни и високи енергии и всички записващи и обработващи софтуерни програми, което дава възможност за провеждане на всички сцинтиграфски изследвания, дефинирани в протоколите на Националния стандарт по нуклеарна медицина.

Източник : / БГНЕС /

Коментари