Култура

Смяна на личния лекар, до 30 декември

На 30 декември приключва срокът, в който всеки гражданин с редовни здравноосигурителни права може да смени личния си лекар с друг. Необходимият формуляр за постоянен избор може да се разпечата от интернет страницата на НЗОК. Намира се в секцията „Вие питате“. При попълване на документа здравноосигуреното лице и новоизбраният общопрактивкуващ лекар трябва да въведат своите данни. Вписва се и датата, на която пациентът е направил новия избор. От тази дата пациентът може да ползва услугите на здравноосигурителната система при новия си личен лекар. При смяната не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран от пациента.

Коментари