Култура

Президентът наложи вето върху Закона за лекарствата

Президентът Росен Плевнелиев наложи вето върху текстове от Закона за Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които налагат административни ограничения пред износа на лекарства, съобщиха от пресслужбата на президентството. Промените бяха приет на 16 януари от Народното и с тях бе въведен рестриктивен режим по отношение на износа на лекарствени продукти, включително по отношение на вътреобщностните доставки в Европейския съюз. Държавният глава споделя, че усилията на народните представители за осигуряване на достатъчни количества от лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на населението трябва да бъдат подкрепени. В същото време обаче президентът счита, че това трябва да бъде направено в съответствие с основни принципи в конституцията и европейското законодателство, какъвто е принципът на равнопоставеност на стопанските субекти и правовата държава. С текст в закона се създава задължение за търговците на едро на лекарствени продукти да подават уведомление до Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) за всеки износ на лекарствен продукт от Република България, включен в Позитивния лекарствен списък. Лицата ще изчакват в 30-дневен срок от уведомяването преценката на изпълнителният директор на агенцията, за да могат да извършат износа. Според Плевнелиев, в закона трябва да има ясни критерии, които да създадат условия за равнопоставеност спрямо всички износители на даден лекарствен продукт за определен период от време. Липсата на ясни критерии и поставянето на стопанските субекти в неравностойно положение създава предпоставки за субективизъм при вземане на решението от компетентния орган. Въвеждането на уведомителен режим, който има характеристиките на разрешителен, при липсата на ясни правила и критерии има потенциал да създаде корупционни практики. Когато държавата, за да защити и да осигури достъпно здравеопазване на гражданите в страната, налага ограничения в областта на снабдяването с лекарствени продукти, то тези ограничения следва да се отнасят за всички субекти, които извършват тази дейност, а не само спрямо определени лица, смята Плевнелиев.

Източник : / Mediapool.bg /

Коментари