Култура

Новите лични здравни книжки ще бъдат заверявани от РЗИ

Новите лични здравни книжки трябва да бъдат със заверка в Регионалната здравна инспекция. Лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони трябда да представят документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето, чрез поставяне на печат на снимката и подпис на длъжностното лице. Заверените лични здравни книжки се вписват задължително в „Регистъра на заверените здравни книжки“ в здравната инспекция. Целта е създаване на единен регистър на работещите в хранителния бранш и в сферата на услугите. Досега финалната заверка на здравните книжки беше правена от семейните лекари. С промените личните лекари ще подписват книжката, след като са извършени всички необходими медицински прегледи и изследвания, но финалната заверка и регистрация на книжките ще се прави от Регионалната здравна инспекция. Ако лицето няма заверена здравна книжка подлежи на санкция. Глобата е от 100 до 1 500 лева, а при повторно нарушение санкцията е от 500 до 5 000 лева.

Източник : / framar.bg /

Коментари