Институции

Още две улици в Пещера в ремонт

Пещера. Във връзка с реализирането на обект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Пещера“ ще бъдат въведени временни ограничения на движението и местодомуването на моторни превозни средства, както и ползването на съществуващи гаражи в гр.Пещера, с пълно затваряне на улици, както следва:
• „Самоковите“ в гр. Пещера, в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Васил Левски“.
Срок на действие на ограничението: от 8:00 часа на 12.07.2013 г. до 18:00 ч. 22.07.2013 г.
• „Гео Милев“ в гр. Пещера
Срок на действие на ограничението: от 8:00 часа на 12.07.2013 г. до 18:00 ч. 12.08.2013 г. 

В случай на допълнително възникнали непредвидени работи крайния срок може да бъде продължен.

По време на строително-монтажните работи временно ще бъде прекъсвано водоснабдяването на жилищни сгради и др. обекти, намиращи се на посочените улици.

Коментари