Общество

Ден на радиотехническите войски

Празникът се отбелязва за първи път през 1993 година. Началото на Радиотехническите войски е поставено на 18 март 1952 г. със заповед 108 на министъра на народната отбраната. Но историята им започва със създаването на Въздушно-предупредителната служба още през 1940 г. Отначало това е рота към бомбардировъчния отряд при въздушни войски в Пловдив, тя бързо организира предупредителни постове в цяла Югоизточна България. През 1941 г. унгарски специалисти монтират първата по рода си у нас автоматична телефонна система „Стандарт“ във въздушно-предупредителните централи на Стара Загора и Бургас. През годините на войната Въздушните войски на България преминават през редица организационни промени. Въздушно-предупредителната служба също непрекъснато се усъвършенства и реорганизира.

Коментари