Общество

Ден на астрономическите обсерватории

16 март е ден на астрономическите лаборатории. Международният ден на астрономическите обсерватории е отбелязан за пръв път през 1990 година в Италия, по инициатива на Асоциацията на италианските астрономически обсерватории. Чества се близо до деня на пролетното равноденствие, с цел разпространение на знанията по астрономия. Обсерваториите в България – Националната астрономическа обсерватория се намира на връх Рожен в Източните Родопи, близо до град Чепеларе. Стопанисва се от Института по астрономия към БАН. Там се намира най-големият телескоп на Балканите – двуметров рефлектор с оптическа система Ричи-Кретиен-Куде, произведен от Карл-Цайс, Йена. Обсерваторията разполага още с 60 cm фотометричен телескоп Касегрен и с 50/70 cm Шмид телескоп. През 2005 г. в Института по астрономия беше разработен и построен 15 cm слънчев коронограф, който сега е монтиран в слънчевата кула на НАО-Рожен.

Другите български обсерватории:
– Астрономическа обсерватория – Белоградчик
– Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Джордано Бруно“
– Астрономическа обсерватория при Младежки център – Хасково
– Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Смолян
– Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“
– Астрономическа обсерватория и планетариум – Ямбол
– Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“
– Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово
– Народна астрономическа обсерватория „Славей Златев“
– Астрономическа обсерватория на СУ „Климент Охридски“
– Народна астрономическа обсерватория „Галилео Галилей“
– Астрономическа обсерватория „Йохан Кеплер“, школа към СОУ „Васил Левски“
– Народна астрономическа обсерватория – Сливен

Коментари