Институции

Само двама „За“ улица „Г. Зафиров“ да бъде еднопосочна

Пещера.  Комисията по безопасност на движението се събра на заседание за да обсъди въпросите около превръщането на част от улица „Георги Зафиров“ в еднопосочна. Това съобщи председателят на Комисията и заместник-кмет на община Пещера Стефан Балабанов.

Той припомни, че по този казус вече е разисквано в годините, но той винаги е бил отхвърлян. Аргументи против идеята бяха изнесени от началника на „Пожарна безопасност и защита на населението“. Балабанов допълни, че положителното становище на КАТ и полицията не е било определящо. Като компромисно решение беше идеята за издаването на разрешения за паркиране на живеещите на улица „Георги Зафиров“.

От общо 17 представители в Комисията против гласуваха 15, уточни Балабанов.

Коментари