Общество

Бабинден – Ден на родилната помощ

Бабинден е български празник, отбелязван на 8 януари (и на 21 януари по стар стил) в чест на бабата акушерка в селото.

Празникът е свързан със семейните обичаи. По произход е езически.
Съдържа 3 основни елемента:
*Къпане на малките деца от бабата (народна акушерка) – съпровожда се с благословии, намазване на децата с мед и масло, даряване на бабата с вълна и обредни кравайчета. Обичаите имат магикопродуциращ смисъл за здраве.
*Угощение на младите булки в дома на бабата. Участват всички млади булки, на които бабата е бабувала (чиито деца е израждала) през годината. Носят хляб, баница, печена кокошка и вино. Поливат на бабата да се измие и я даряват на дясното рамо с риза, престилка, кърпа, чорапи.
*Влечугане (къпане) на бабата (обичаят е разпространен само в отделни селища в България). Извършва се след угощението. Жените откарват бабата на колесарка на реката или кладенеца, където става обредното изкъпване. Всички са накичени с върви, с червени чушки и къдели вълна. Пеят обредни песни с еротични мотиви. На празника не се допускат мъже.
Празнува се също и за омилостивяване на болестта бабици, която напада главно децата.
Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелства почит и уважение към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките.
От 1951 година 21 януари е обявен за ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите.

Коментари