Култура

56 пещерци ползват почасови услуги от звено за социални услуги

Пещера. На 01.02.2013 г. в Община Пещера стартира Проект BG051PO001-5.1.04-0210-С0001 „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“. Към 30.09.2013 г. е осигурена заетост на 23 лица, които предоставят социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на 44 лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. До този момент общо 56 потребители са ползвали предоставяните услуги по проекта. В периода 01.07.2013 г. – 30.09.2013 г. за потребителите на социалните услуги и назначения персонал са изнесени три броя беседи за персонала на Звеното и потребителите на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, чието здравословно състояние бе добро.  На 12.07.2013 г. се проведе здравна беседа от д-р Николай Пенев. По време на беседата персонала и потребителите бяха запознати с темата „Рискове и предпазване от високите летни температури“. На 16.08.2013 г. се проведе беседа от д-р Ангел Жилев – Председател на Общинската структура на Български червен кръст в гр. Пещера и включваше следните теми: „Български червен кръст – история, традиция, развитие“ и „Запознаване с условията и начина за получаване на, предстоящите през месец септември, хранителни помощи от БЧК“. На 20.09.2013 г. се проведе беседа за от д-р Любомир Киров на тема „Синдром на професионалното изпепеляване“

Коментари