Култура

Отпадат протоколите за изписване на човешки инсулини

Националната здравноосигурителна каса променя режима на предписване и отпускане на конвенционални (човешки) инсулини и улеснява болните от захарен диабет, които се лекуват с тях.Във връзка с актуализация на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък и промяна на колона „Ограничения в начина на предписване при различни индикации“ – отпадане на указанието „за експертиза по чл.78, т.2 от Закона за здравното осигуряване“ при конвенционалните инсулини, от 01 октомври 2013 г. вече няма да е необходимо да се издават и утвърждават протоколи IC на задължително здравноосигурените лица с тази диагноза. Промяната изисква започването на терапия с конвенционални инсулини, както и терапията след промяна на терапевтичната схема, задължително да се извършва след преглед от специалист ендокринолог. На общопрактикуващия лекар следва да се представя медицински документ от извършени прегледи (амбулаторен лист, епикриза) с назначената терапия – вид и доза на конвенционалния инсулин. Корекция на терапията и на съответната доза /единици инсулин/ да се извършва само от специалист ендокринолог или детски ендокринолог. При наличие на утвърдени действащи протоколи за конвенционални инсулини ще се издава рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК №5 или №5А в съответствие с вида и дозите конвенционални инсулини, посочени в протокола. Аптеките –договорни партньори на НЗОК, след 01.10.2013 г., ще изпълняват рецептите и няма да изискват от пациентите протоколи. За лицата, при които има назначена терапия и вече са издадени протоколи, за остатъчния период на валидност на протокола не се налага извънреден преглед или консултация с ендокринолог. Задължително здравноосигурените лица с поставена диагноза Неинсулинозависим захарен диабет /МКБ Е11/, на които за първи път е назначена терапия с конвенционални инсулини, отпускани без протокол, имат право да получават глюкомер и съответно тест-ленти за него. Това ще става по преценка на специалиста, с предписване на втората рецепта. Лекарят задължително ще се съобразява с наличието на предходно предписване и отпускане на конвенционални инсулини, което ще се удостоверява с вписване в „Рецептурна книжка на хронично болния“. НЗОК е заплатила на аптеките 12 902 342 лв. за конвенциални инсулини за първите шест месеца на 2013 година.

Източник : / bolenzdrav.com /

Коментари