Институции

40 милиона за най-бедните

Правителството е осигурило над 40 милиона лева като резерви за подпомагане на най-бедните хора. Парите ще бъдат взети от издръжката на всички институции и няма да засегнат делегираните бюджети. Повечето от сумите ще отидат за субсидирана заетост, съобщи вицепремиерът и социален министър Деяна Костадинова. Действително, за да можем да постигнем бърз резултат и тези пари максимално бързо да стигнат до хората, нашата идея е да използваме работещи в момента и установени с години мерки, като например програмата „От социални помощи за заетост“. Що се касае до другите две групи – едната група, към която бихме желали да насочим ресурс, това са лицата, които с малко надхвърлят, с до десет лева надхвърлят дохода за отпускане на енергийни помощи. Като дадените откази към този отоплителен сезон са 36 100, но в момента, в който дадем възможност да се кандидатства отново, със сигурност ще има и допълнителни молби. Надявам се до края на април – началото на май, да можем да направим първите траншове. Правителството прие постановление за преструктуриране на нелихвените разходи по републиканския бюджет за 2013-а г., с което се осигуряват допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МТСП в размер на 40 967 604 лв. за финансиране на програми за заетост и изплащане на обезщетения и помощи за домакинства. Средствата ще бъдат използвани за подпомагане на най-уязвимите социални групи. Те са осигурени за сметка на намаление на разходите по бюджетите на Министерския съвет, министерствата и ведомства, както и за сметка на намаление с 19 867 000 лв. на предоставените допълнителни средства по бюджета на МРРБ с ПМС №27/2013 за ново строителство на автомагистралите „Хемус“ и „Марица“. Решение за точното разпределение на средствата ще се вземе след обсъждане в НСТС. До две седмици се очаква да пристигнат експертите от Европейската комисия, които ще анализират ценообразуването на тока, поясни премиерът Марин Райков. Това не е одит. Това е една задълбочена проверка. Тези думи имат своето значение. За нашите партньори одитът не е точно това, в което те биха били склонни да се ангажират. Ние също, както много добре знаете, правим един много задълбочен анализ на ситуацията, проверки се правят от различни институции, но, разбира се, трябва да оставим и структурите да работят, но това не променя факта – ние започваме да търсим и да осигуряваме най-вече източници извън страната, международен преглед, които биха били склонни да направят. Това са първите стъпки, ако е необходимо, ще ангажираме и други, но ние не говорим за одит, говорим за задълбочена проверка.

Коментари