Институции

1 април последен срок за подаване на корпоративни данъчни декларации

На 1 април изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци, напомнят от пресслужбата на НАП. Този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2012 година. Тези дружества, които не са работили през миналата година, попълват отделен формуляр – образец „1010а“. В него трябва да декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или чрез Интернет. Същата дата – 1 април, е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1 процент отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв., уточниха от агенцията. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 1 април 2013 година. Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет. От НАП напомнят, че до края на март дружествата могат да подават в 34 офиса на НАП годишните си финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, които те са длъжни да публикуват в Търговския регистър. Повече информация за декларирането и плащане на данъци и осигурителни вноски може да се получи на телефона за данъчна информация на НАП – 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Източник : / Dnes.bg /

Коментари