Любопитно

25 семейства от Пещера без месечни помощи за дете

Пещера. 25 семейства в Пещера ще бъдат санкционирани заради допуснати пет неизвинени отсъствия на децата им от училище през месец феврури. Това съобщиха от Регионална инспекция социално осигуряване. Най- много наказани има в Пазарджик-70 семейства,  55 семейства са от община Велинград. Общо 265 от област Пазарджик ще бъдат лишени от месечни помощи за дете. Директорите на училищата изпращат информация за допусналите 5 неизвинени отсъствия ученици до 5-о число всеки месец в дирекциите за социално подпомагане. Помощта за семействата им се спира със заповед на директора на дирекцията за съответния месец и се възобновява при редовно редовно посещение на учебните заниятия.

Коментари