Култура

Световен ден за борба на глаукомата

Световният ден за борба с глаукомата се отбелязва по инициатива на Световната асоциация по глаукома (WGA) и на Световната глаукомна пациентска асоциация (WGPA). През 2008 г. за първи път е отбелязва на 6 март, а от 2010 на 12 март. Глаукомата е сред водещите причини за слепотата в света, днес това заболяване застрашава зрението на милиони хора. Глаукомата е очно заболяване, което прогресивно уврежда зрителния нерв, често протича без симптоми, затова наричат болестта – тихия крадец на зрение. Уврежданията са необратими. Глаукомата е втората най-честа причина за слепота в световен мащаб. Изчислено е, че 4,5 млн. души са загубили зрението си поради глаукома, и че този брой ще нарасне до 11,2 милиона до 2020 г. Медицинските организации по света отчитат, че в развитите страни над 50% от болните от глаукома не знаят, че са заболели и не се лекуват, докато в по-бедните общества 95% от развилите заболяването не са въобще диагностицирани.

Коментари

Култура

Световен ден за борба на глаукомата

Световният ден за борба с глаукомата се отбелязва по инициатива на Световната асоциация по глаукома (WGA) и на Световната глаукомна пациентска асоциация (WGPA). През 2008 г. за първи път е отбелязва на 6 март, а от 2010 на 12 март. Глаукомата е сред водещите причини за слепотата в света, днес това заболяване застрашава зрението на милиони хора. Глаукомата е очно заболяване, което прогресивно уврежда зрителния нерв, често протича без симптоми, затова наричат болестта – тихия крадец на зрение. Уврежданията са необратими. Глаукомата е втората най-честа причина за слепота в световен мащаб. Изчислено е, че 4,5 млн. души са загубили зрението си поради глаукома, и че този брой ще нарасне до 11,2 милиона до 2020 г. Медицинските организации по света отчитат, че в развитите страни над 50% от болните от глаукома не знаят, че са заболели и не се лекуват, докато в по-бедните общества 95% от развилите заболяването не са въобще диагностицирани.

Коментари