Институции

Успешен старт на учебната година отчитат в в ПГХВТ „Ат. Ченгелев“, зрелостниците от специалност „Биотехнологии“ с реализация на 100%

Написано от Пещераинфо

С успешен старт започна новата учебна година в в ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ – Пещера, съобщи директорът на учебното заведение Славия Златанова. Тя отбеляза, че за разлика от предишни години интересът към специалностите „Биотехнологии“ и „Лаборанти в химичните производства“ е изключително висок, заради възможността за успешна реализация след завършването.

Госпожо Златанова, в условията на продължаващата пандемия, как започна учебният процес в ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ ?

Започнахме с големи притеснения и доста напрежение породено от пандемията от коронавируса. Остават въпросите свързани със сигурността и здравето на учениците, как ще продължи тяхното обучение и притесненията на техните родители свързани с евентуалното обучение в електронна среда.  По отношение на план приема за ученици нещата тръгнаха и завършиха добре. За първа година събрахме два пълни класа. Успяхме да реализираме прием в една нова професия, която е от направлението химични технологии – лаборант в химични производства. Традиционно биотехнолозите са отлично застъпени, вече работи пълна паралелка. Смятаме, че успяхме да наложим тенденцията учениците от Пещера да не ходят на обучение за професионално образование в Пазарджик. Училището ни предлага обучение в четири конкурентни и актуални форми на обучение. Първата професия, по която се обучават възпитаниците ни е „Ресторантьор“. Следващата професия с широко приложение е „Икономист-информатик“. Нашата гордост е специалността „Биотехнологии“. Вече завърши един випуск с много добри резултати и пълна реализация. Пети випуск по тази специалност с нова учебна програма ще се обучава тук. Четвъртата професия е „Лаборант“, от направление химични технологии.

Обезпечени ли са учебните занятия по отношение на ресурсно и кадрово отношение?

Да. Но искам да подчертая, че – за новите технически специалности за биотехнолози и лаборанти, учениците се подготвят не само на територията на училището, немислимо е обучението им без практическото обучение, което се провежда изцяло в Биовет, където специалистите там са не просто наставници, а и учители. Използвам случая да подчертая и да благодаря на топлия прием на нашите възпитаници в пещерското предприятие. Явно настройката и нагласата на работници и служители и специалисти там е да посрещат учениците и да им дават всичките си знания и опит за да се усъвършенстват в знанията и възможностите си.

Искам да отговорно да заявя, че връзките между ПГХВТ и Биовет се развиват, задълбочават се взаимните ни отношения. Разширяват се сферите на дейност, по които работим общо. Нашето училище ще вземе участие в европроект свързан с дуалното обучение. С подкрепата на ЕС и МОН ще ние ще обучаваме наставници на дуално обучение от Биовет. По този начин освобождаваме предприятието от необходимостта да изпраща на обучение свои служители и работници и да заплащат обучителния период на специализирани центрове, каквито са изискванията обучителите да имат ценз, за да преподават на учениците. С този вид обучение се получава качествено и реално професионално образование. Ученикът завършва училищното си образование и влиза в работната среда без всякакви сътресения. Не е необходим адаптивен период. Дуалното обучение спестява това и на ученици и на предприятието. То е от взаимна изгода.

Задоволство по отношение на изминалата учебна година изказа и Георги Щерев, който отговаря за практическите занятия на учениците от гимназията в производството на Биовет.

Тази година завърши първата паралелка по биотехнологии в ПГХВТ „Ат. Ченгелев“.   Към момента реално на работа в Биовет са четири възпитаника на училището. Очакваме още двама ученика да се включат в голямото семейство на фирмата. Радостното е, че други четири отиват да учат в учебни заведения свързани с нас : Университет по хранителни технологии и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Биотехнологии“. Вече са сключени договори за стипендия. Биовет ще им осигури пълна издръжка по време на обучителния период, която включва учебна такса, стипендии при успех над 4.50, при отличен успех фирмата ще осигури ощо по- атрактивна стипендия, както и помощни материали за косумативи. За тези, на които им предстои да учат и сключат договори с Биовет, предстои успешна реализация в следващите години в областта на биотехнологиите. В заключение може да се каже, че почти на 100 % от завършващите се реализираха в системата на биотехнологиите. Това за мен е изключителен резултат от успешната работа между училището и Биовет. Най- важното е , че нашите възпитаници идват с желание. Те са зрели хора, разбират значимостта и естеството на нещата и желанието им е да работят в тази област.

Ще продължи ли и дуалното обучение през тази година?

Дуалното обучение продължава и през учебната 2020/21 година. От 17 септември започнаха първите занятия. В процеса на работа взаимно се опитваме да напаснем усвояването на нови знания и работно място в завода. Усеща се, че всички възпитаници имат отговорно поведение и ясно съзнание да усвояват наученото в класната стая и да го приложат на място във фирмата. Вече имаме и оператори ферментация, която е нашата основна професия. Смятам, че утвърдената форма на обучение е правилна и трябва да се надгражда в полза на учениците. Правилна е преценката на ръководството на ПГХВТ и Биовет взаимно да развиват положителни практики и насоки с цел повишаване конкурентноспособността на завършващите средното си образование и повишаване на образователния ценз във висшите училища в страната.

Коментари