Вашите сигнали Общество

Темата остава боклуци! Никой не е отговорен за собствената ни безотговорност!

Написано от Пещераинфо

Пещера.Снимките отново са от ул."Свети Константин". В понеделник двата контейнера са били пълни със строителни отпадъци. Били са толкова тежки, че машината изобщо не е могла да ги вдигне.Наложило се е да бъдат изсипани, да се извика багер с двама служители на сметопочистващата фирма и натоварени на друг камион. Днес ситуацията се повтаря. Минал е само ден, а в контейнерите вече има нови строителни отпадъци! Никой не е видял, никой нищо не знае…Като мантра се повтаря – да се сложат камери. А къде точно да се сложат камери – на всеки контейнер и кош за боклук?!

Отново припомняме, че ОП"Чистота и поддържане на общинкската инфраструктура" има ангажимент да събира и извозва само битовите отпадъци. Строителните отпадъци не са битови!

Тях трябва да предадете на лицензирана за това фирма. В Пещера стторителните отпадъци се събират от фирма  „ЯНИС – ЛУПАНОВ“  ЕООД, ​търсете Стоян Лупанов на тел. за връзка 0887247328.

Коментари