Институции

Скоро ще имаме нови 3 улици, и 9 парка

Пещера. Общинската администрация в Пещера ще приключи работата си по проект  „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера”. В резултат на това, пещерци ще имат нова централна градска част с физическа и жизнена среда на европейско равнище. Извършват се рахабилитационни дейности по улиците „Спас Зафиров“ и „Александър Стамболийски“, подменят се тръбопроводите, настилките по пътните платна и тротоарните площи, като срокът за приключване е 10 юли. В парковите пространства на града се засаждат нови дървесни видове и трайни насаждения, поставят се нови осветителни тела. Общата стойност на проекта е около 4 000 000 лв.
Коментари