Институции

Още 53 пещерци получиха трудови договори от Лозанова и Козарев

Пещера. 53 жители на община Пещера получиха трудовите си договори за работа в Община Пещера, ОП „ЧПОИ“, ОП „Паркинги и пазари“ и ОП “ Обредни дейности“. Трайно безработните са включени в Оперативна Програма по Проект „Подкрепа за заетост“, която се реализира от териториалните структури на Агенцията по заетостта.  През 2012г. общо 162-ма пещерци бяха насочени от Дирекция „Бюро по труда“- Пещера към Общинската администрация и Общинските предприятия по Проект „Нов избор- развитие и реализация“ по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“, обясни директорът на трудовата борса Димитър Търпов. Трудовите договори на ангажираните връчиха Камелия Лозанова- Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта и кметът на Община Пещера Георги Козарев. На церемонията присъстваха председателят на Общински съвет Анастасия Младенова, заместник кметовете на Община Пещера, Секретаря Николай Гълъбов.

 

Коментари