Вашите сигнали

От мрежата: Защо?

Написано от Пещераинфо

Това онагледява и е точна дефиниция на “ Изгаряне на опасни битови отпадъци и гуми “ в инсталация без филтри! Обаче нали е в метален контейнер, опасност за околната среда и хората няма! Приятно дишане ! ! !

А ние ще добавим, защо го правим? Като запалим контейнера и незнайните боклуци хвърлени в него, какво ще постигнем?

Коментари