Култура

„Зелен коридор“ ще си има училище в Пещера

Пещера. Финансиране в размер до 5 000 лв. ще получи СУ "Св. Кл. Охридски". Учебното заведение е добрено за финансиране от програмата ПУДООС. Средствата ще бъдат осигурени след отличното представяне на пещерското школо в Националния конкурс „Чиста околна среда” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”, съобщи Мария Атанасова – директор на училището. Проектът е разработен вследствие на индентифициране на реалните потребности на местната общност и е предпоставка за създаване на условия за чиста околна среда. Сумата ще бъде изразходвана за обзавеждане на кабинет по биология. Ще бъдат закупени микроскопи и опитни материали нужни във възпитателния процес, допълни Петя Георгиева-  преподавател. Ще бъдат изработени и монтирани табла със защитени и редки растения на територията на Пещера. Специален "зелен коридор" ще осигурява достъп на възпитаниците до ендемични растения, характерни за нашия регион. Те ще бъдат осигурени от ученици и родители, които ще се грижат за насажденията, допълни Георгиева. 

Коментари