Институции

В Пещера приемат документи за кандидатстване в Съвета на децата

Пещера. Председателят на Държавна агенция за закрила на детето даде старт на процедурата за избор на членове на Съвета на децата от 14 области на страната, включително и от област Пазарджик, съобщи Али Чешмеджиев-  гл. експерт СДИ  в Община Пещера. Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател и заместник – председател. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове.

Съгласно Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, в срок до 17.30 часа на 24.05.2018г. в Общинския център за услуги и информация на гражданите – гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера ще се приемат документи за кандидатстване от деца с настоящ адрес в община Пещера, по приложените образци на формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо.

За повече информация тел. 0350/6-22-03; 6-22-08, вътр.104.

Коментари