Институции

Ако търсите работа в Пещера

Написано от Величка Ачева

Пещера. 

БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА
ул.”Дойранска епопея” №5

Работни места за лица с висше образованиe

Работни места за лица със средно и основно образованиe

17 Машинен оператор, производство на фуражи и фуражни добавки
5   Обслужващ, магазин
1   Кредитен специалист, банка
1   Счетоводител, оперативен

Коментари