Институции

Започна модернизация на интегрирания воден цикъл на Пещера

Пещера. В Пещера се състоя официална церемония по осъществяване на първата копка по проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“! „Този ден ще остане в историята на нашия град и като ден в, който ще сложим началото на важен и съществен за живота на хората проект“, каза на откриването Георги Козарев- кмет на община Пещера. В рамките на този така мащабен инфраструктурен проект се предвижда рехабилитация на 17 км водопроводна мрежа, доизграждане и реконструкция на 21 км канализационна мрежа, изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на град Пещера. Общата стойност на инвестиционния проект е 26 211 276,32 лева, а стойността на безвъзмездната финансова помощ – 23 640 438,44 лева. Община Пещера ще съфинансира проекта с 2 570 837,88 лева за целия период на проекта. „След изпълнението на проекта, цялото население на град Пещера ще бъде обхванато от услугите по доставяне на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води, в съотвествие с изискванията на Европейския съюз“, каза Козарев пред гостите и гражданите на Пещера. „За да се осъществят целите и резултатите на проекта очакваме отговорна и сериозна работа от фирмите – изпълнители и ще изискваме качествено изпълнение, ефективност на реализацията и спазване на графиците, за да се гарантира устойчивостта на една толкова сериозна европейска инвестиция“, подчерта общинар № 1. 

Коментари