Институции

Търси се модератор в общността

Пещера. Център „Амалипе” обявява конкурс за свободно работно място на длъжността „Модератор в общността”, към Център за развитие на общността, град Пещера. Център за развитие на общността е създаден от Център Амалипе, гр. Велико Търново, с финансовата подкрепа на  Европейската комисия по Програма „ДАФНЕ”.
Общностният модератор ще трябва да организира събития в общността; разпространение на информация и информационни материали; организиране на кампании за превенция на отпадането на деца от училище, превенция на ранните бракове, превенция на изоставянето в институции; предоставяне на услуги в общността. Модераторът също ще работи с ромски родители, младежи и жени за организиране на техни клубове, ще предоставя индивидуална помощ и консултации при взаимодействие с институциите.

За да кандидатствате за работното място е необходимо:
Да имате завършено минимум средно образование;
Да владеете ромски и/или турски език – в зависимост от говоримия език в съответната ромска общност;
Да имате умения за общностна работа и умения за формиране и организиране на дейността на различни клубове;
Да имате желание да работите за развитието на ромската общност;
Да имате определено влияние и контакти сред местната общност.

Необходими документи за кандидатстване:
Молба (свободен текст);
Автобиография;
Мотивационно писмо, което да съдържа вашето виждане за развитие на местната ромска общност, както и дейностите, необходими за това;
Копие от дипломата за завършено средно (висше) образование;
Други удостоверения и документи от завършени курсове и обучения
Препоръка от местна организация или институция, показваща досегашната Ви дейност за развитие на ромската общност, е предимство.

След като Вашите документи бъдат разгледани – с Вас ще се свърже представител на Център Амалипе. С кандидатите, отговарящи на всички изисквания ще бъде проведено интервю, като за датата на провеждане на интервюто ще се свържем с кандидатите допълнително.
Очакваме Вашите документи да бъдат получени на електронната поща на Център Амалипе – amalipe.social@gmail.comне по-късно от 06 юни 2013 г. – за повече информация търсете
г-жа Силвия Боянова на телефон /факс: 062 600-224 или на мобилен: 0884 858 655.

Коментари