Любопитно

Закриват училището в Радилово

Пещера. С 15 гласа „За“и  3-ма „Против“ общинските съветници в Пещера гласуваха закриването на ОУ «Паисий Хилендарски» в Радилово от учебната 2013/2014г. Съобразно декларации подписани от 30 родители на учениците, те ще преминат на обучение в СОУ „Св. Кл. Охридски“ в Пещера. Наличната документация и архив на селското школо ще се пазят в гимназията. Материалната база ще се ползва са социални дейности под разпореждане на Кметството в пещерското село. 

Коментари