Любопитно

„Парад на хвърчилата“ и в Пещера

Пещера. Природолюбителите от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Пещера се подготвят за предстоящия „Парад на хвърчилата“ по повод 22 април – Ден на Земята. През пролетната ваканция двете групи по ИИД на клуб „Млад природолюбител“ по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора: Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ“, схема BG051PO001-4.2.05-0001 на ОПРЧР под ръководството на Янка Костадинова изработваха хвърчила. В мероприятията се включиха активно и природозащитници от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Коментари