Култура

В Пещера класираха кандидат – потребителите на социалната услуга “Личен асистент”

Пещера. Община Пещера класира кандидат – потребители на социалната услуга „Личен асистент“ по проект „Нови възможности за грижа“

по ред Трите имена на лицето БРОЙ ЧАСОВЕ
(в низходящ ред)
1. Лазар Димитров Илиев 134 часа
2. Албен Ангелов балкански 131 часа
3. Владимир Здравков Здравчев 131 часа
4. Костадин Леонидов Димитров 131 часа
5. Стоянка Илиева Попова 131 часа
6. Айтен Руфатова Балъкчиева 130 часа
7. Велик Стайков Димов 130 часа
8. Елза Атанасова Даракчиева 130 часа
9. Илия Георгиев Янков 128 часа
10. Мариан Томев Тонев 128 часа
11. Мария Сотирова Янчева 128 часа
12. Тодора Щерева Пелтекова 128 часа
13. Айше Исмаилова Ходжова 126 часа
14. Али Мюмюн Якуб 126 часа
15. Ангел Томов Чаушев 126 часа
16. Атидже Ахмедова Чаушева 126 часа
17. Спаса Рангелова Атанасова 126 часа
18. Силвие Феимова Саръасанова 121 часа
19. Диляна Стефанова Стратева 120 часа
20. Илиана Росенова Коева 120 часа
21. Мерилин Лейлова Трендафилова 120 часа
22. Тамер Шекиров Атипов 120 часа
23. Христо Георгиев Атанасов 120 часа
24. Юлиан Юлианов Лилов 120 часа
25. Марийка Костадинова Маринова 115 часа
26. Менсуде Фаикова Моллова 115 часа
27. Димитър Николов Димитров 114 часа
28. Минка Данаилова Тоскова 114 часа
29. Тодор Иванов Киров 114 часа
30. Драганка Добрева Андонова 113 часа
31. Зинка Цанкова Чепенкова 113 часа
32. Магрие Яшар Тефик 113 часа
33. Мария Николова Чобанова 112 часа
34. Живка Николаева Йосифова 111 часа
35. Йордан Димитров Иванов 111 часа
36. Николина Стоянова Гангова 111 часа
37. Шукринас Неджипова Керимова 111 часа
38. Щерю Димитров Вощинаров 111 часа
39. Атанас Иванов Петровски 110 часа
40. Трепка Никифорова Желева 110 часа
41. Асан Ахмедов Пишкинов 108 часа
42. Илиан Ангелов Чаушев 108 часа
43. Кемал Гюлерманов Сахатчиев 108 часа
44. Мустафа Шабанов Ардиински 108 часа
45. Невзер Мустафова Кърджалиева 108 часа
46. Заприна Калоферова Тодорова 103 часа
47. Виолета Найденова Василева 102 часа
48. Диана Трайчова Стоянова 102 часа
49. Жоро Пенков Стоянов 102 часа
50. Николай Димитров Асенов 102 часа
51. Сашо Анелиев Асенов 102 часа
52. Силвия Василева Василева 102 часа
53. Стоянка Спасова Шопова 102 часа
54. Азиме Исуфова Чуралска 101 часа
55. Кръстана Димитрова Стоева 101 часа
56. Кръстина Трендафилова Стойнова 101 часа
57. Рамадан Сейди Токуч 101 часа
58. Сашо Минков Сотиров 101 часа
59. Сирма Николова Фолева 101 часа
60. Илинка Георгиева Николова 100 часа
61. Рангел Димитров Терзиев 100 часа
62. Филип Атанасов Ангелов 100 часа
63. Александров Христов Мемишев 99 часа
64. Живка Чавдарова Николова 98 часа
65. Димитър Стоянов Танчев 95 часа
66. Екатеерина Костадинова Харизанова 93 часа
67. Лечка Йорданова Попърцова 93 часа
68. Васил Атанасов Сарафов 91 часа
69. Людмил Ангелов Харизанов 91 часа
70. Ангелина Алексиев Маджарова 90 часа
71. Асен Димитров Мулетаров 90 часа
72. Асен Кирилов Добрев 90 часа
73. Георги Георгиев Стоянов 90 часа
74. Любка Иванова Гайдарова 90 часа
75. Невена Димитрова Хамамджиева 90 часа
76. Павлина Николова Иванова 90 часа
77. Юсеин Кямилов Ходжов 90 часа
78. Анка Никитова Азовска 89 часа
79. Айше Исова Ахмедова 89 часа
80. Тина Пенкова Даскалска 89 часа
81. Владимир Петров Веселов 88 часа
82. Денка Димитрова Казакова 88 часа
83. Емил Александров Асенов 88 часа
84. Емил Асенов Джуленов 88 часа
85. Живко Василев Камбуров 88 часа
86. Йордан Атанасов Георгиев 88 часа
87. Кадрие Ахмед Юмет 88 часа
88. Лазар Илиев Матов 88 часа
89. Методи Веселинов Демиров 88 часа
90. Младен Костадинов Гаджев 88 часа
91. Ферзие Али Мурад 88 часа
92. Авиш Яшар Амза 87 часа
93. Ангелиина Василева Халачева 87 часа
94. Асен Василев Костадинов 87 часа
95. Веселин Василев Гаджев 87 часа
96. Георги Василев Гаджев 87 часа
97. Джемиле Асанова Бекирова 87 часа
98. Рачо Златинов Илиев 87 часа
99. Христо Иванов Марков 87 часа
100. Чудомир Асенов Атанасов 87 часа
101. Ахмед Мустафов Моллов 86 часа
102. Мишо Минков Стоянов 86 часа
103. Асен Лазаров Костадинов 85 часа
104. Борис Минков Стоянов 85 часа
105. Евгени Иванов Василев 85 часа
106. Костадин Асенов Йосифов 85 часа
107. Мелекпер Мустафа Мюмюн 85 часа
108. Мишо Лазаров Костадинов 85 часа
109. Наташа Каменова Василева 85 часа
110. Теменужка Минкова Караиванова 85 часа
111. Саим Осман Мюмюн 85 часа
112. Васил Иванов Стойнов 84 часа
113. Ангел Асенов Георгиев 83 часа
114. Здравка Миткова Аликовска 83 часа
115. Мария Георгиева Батаклиева 83 часа
116. Рашко Райчев Демиров 83 часа
117. Янко Николов Фолев 83 часа
118. Атанас Йорданов Ванков 82 часа
119. Стойка Иванова Донева 82 часа
120. Заприна Георгиева Стоянова 80 часа
121. Русена Николова Попова 77 часа
122. Антоанета Катеринова Живкова 66 часа
123. Асен Йорданов Топалов 57 часа
124. Зорка Ганчева Ганчева без оценка

От №1 до № 46, класирани кандидат – потребители ще бъдат включени в социалната услуга „Личен асистент“, считано от месец май 2015 година.

Коментари