Институции

В Брацигово недоволстват от сметището

Брацигово. Собствениците на имоти в близост до действащото сметище на община Брацигово се жалваха на областния управител от честите пожари и замърсяването. Закриването на сега действащите общински сметища ще стане факт след изграждането на регионално депо за управление на отпадъците, това разясни областния управител. Иван Йорданов допълни, че въпросът ще бъде дискутиран на организираната от него работна среща с министъра на околната среда и водите и кметовете на общини от областта, която ще се проведе на 20 септември.

Коментари