Вашите сигнали

Църквата почита Св. мъченик Анастасий (Спас) Струмишки

Св. мъченик Анастасий (Спас) Струмишки Спас (Анастасий) бил роден около 1774 г. в село Радовиш (дн. Радовищ), Струмишка епархия, в Македония. Когато станал 20-годишен, потърсил препитание в Солун – станал помощник на един майстор-оръжейник.
Веднъж при опит за незаконно изнасяне на няколко турски носии Спас, който бил облечен като турчин, влязъл в спор с митническите чиновници. Последните го накарали да направи „салават“ (кратка изповед на мохамеданската вяра), за да докаже, че е мюсюлманин. Това смутило красивия младеж и охраната започнала да го бие. След това с хитрини и обещания за материално благополучие началникът на митницата се опитал да го увещае да приеме исляма. Когато отказал го изпратили при съдията. Той също се опитал да го отклони от православната вяра, но също не успял. Тогава го пребили от бой, оковали го във вериги и го хвърлили в тъмница. След тридневни увещания и мъчения го изпратили при моллата (мохамедански духовен съдия). И тук се опитали да го подкупят, за да приеме вярата им. Когато се убедили в твърдостта и непреклонността му, започнали жестоко да го измъчват. Младежът устоял на всички мъчения и повтарял: „Християнин съм! Не се отричам от вярата си!“ Тогава моллата наредил да го обесят вън от градската стена, до така наречената „Нова порта“. На път към лобното си място, изнемощелият от изтезанията Спас (Анастасий) паднал и предал Богу дух на 8 август 1794 г. Скоро след кончината му преподобният Никодим Агиорит написал житието му, като поставил паметта му на 8 август. Не е известно защо архиепископ Филарет Черниговски в книгата си „Святые южных славян“ и в българския православен календар мъченик Анастасий (Спас) Струмишки бил отбелязан на 29 август.
В памет на светия мъченик Анастасий (Спас) Струмишкил. От гръцки, преподобни Никодим Агиорит, „Неон мартирологион“, където е дадена датата 8 август; Архиеп. Филарет Черниговски поставя паметта му на 29 август, както е и българският календар.

Коментари