Институции

Стопанската вода в Пещера намалява дългосрочно ?

Пещера. Поради намаление на количеството на водата в яз.“Батак“ и намаление на капацитета на работа на ВЕЦ „Пещера“, в изравнителя на яз.“Чепински вриз“ липсват запаси от вода, съобщиха от НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади“ и „Напоителни системи“ ЕАД.  Всичко това довежда до затруднение в доставките на поливна вода за нуждите на град Пещера и земеделските стопанства в околните месности. Предприятията не се ангажират с отговор на въпроса кога ще се промени ситуацията и кога ще бъде нормализирано водоподаването в стопанския водопровод на Пещера.

Коментари