Институции

Равни условия при финансиране на медии

Европейските средства, които ще получават медиите за популяризиране на европейските фондове, ще бъдат раздавани при равни условия за всички, заяви вицепремиерът Зинаида Златанова. Новите условия са заложени в стратегията за информация и публичност за следващия програмен период 2014-2020 г. «Сигурни сме, че през следващия период българските граждани ще бъдат още по-добре осведомени“, обяви Златанова и допълни, че правителството ще провежда непрекъснато срещи с представители на организации, свързани със сферата на публичността.

Източник : / Република /

Коментари