Любопитно

През 1902г. за първи път честват патронен празник на СУ

На 25 ноември през 1902 година, за първи път е честван денят на Св. Климент Охридски – определен от Академичния съвет за патронен празник на Софийския университет. СУ „Св. Климент Охридски“ е най-старото и най-голямо висше учебно заведение в България. Основано на 1 октомври 1888 г. като Висш педагогически курс с едногодишен срок на обучение при Софийска мъжка гимназия. Инициатори за създаването му са Иван Шишманов, Т. Иванчов и Г. Живков. От 1889 г. със закон е постановено откриването на висше училище в София, а негов ректор става Ал. Теодоров-Балан. Първоначално са приети 43 студенти. Със Закон за университета (1904) Висшето училище приема статут на университет и е преименувано на Български университет „Братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово“ (двамата братя даряват 6,8 млн. лева и парцел в центъра на столицата за построяването на висше училище). На 4 януари 1905 г. е преименуван „Св. Климент Охридски“.

Коментари