Любопитно

Часът на Иви и Енчо и в едно пещерско училище

Пещера. От месец ноември в ОУ „П.Р.Славейков” стартира  образователния проект на EVN „Часът на Иви и Енчо.Занимателни обучения за енергия и екология”.Проектът ще се изпълнява в следващите три учебни години от   учениците от втори клас с класни ръководители С.Бурнусузова и Т.Аргирова.

В основата на проекта е залегнала програма за обучения по енергийна ефективност, осъществявана повече от 40 години от концерна EVNAG във всички училища на територията на Федерална провинция Долна Австрия. В България инициативата стартира от 2009 година.

Всяка година се включват нови училища.ОУ „П.Р.Славейков” е едно от трите училища от област Пазарджик, което се включва тази година. Целта на проекта е по забавен и достъпен начин да привлече вниманието на учениците от начален етап на образованието  към темите за безопасно и разумно използване на електрическа и топлинна енергия, възпитание на съвременна култура на енергопотребление и зелено мислене у децата.

Всички второкласници получиха образователни и помощни материали:книги за ученика,коркова дъска,дидактични материали, Чрез   различни видове електрически проводници, джобно фенерче, опитна установка „Електрическа верига”, калкулатори с обикновена и слънчева батерия, електрическа лампа с нажежаема жичка, енергоспестяваща лампа окомплектовани в специално куфарче за всяка паралелка ще се провеждат практически занятия.

Темите, които ще се разглеждат в часовете предлагат задачи, изискващи ориентиране в ситуации и практическа работа. Представени са следните теми: „ Кой се нуждае от енергия и откъде я получава?”, „ Каква енергия използваме в нашето домакинство?”, „Защо е необходимо да пестим енергията?”, „ Как разумно да използваме електрическия ток?” Инициатори на дейностите са героите  Иви и Енчо, които запознават детето с целта, темите, рубриките в занимателните обучения.

В края на учебната година учениците ще се включат в  конкурс за рисунка или текст на тема: „Аз и моето семейство използваме енергията разумно”.

Екологичното възпитание е много важна час от възпитанието на съвременния човек.Стремим се непрекъснато да обогатяваме знанията на учениците ни в тази посока и участието ни в този проект го доказва,сподели директорът на ОУ „П.Р.Славейков” Пенка Христоскова.

Коментари