Култура

Последен ден, в който можете да си смените личния лекар

През месец юни и през месец декември, всяко здравноосигурено лице има право да смени своя личен лекар с друг, сключил договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За целта трябва да бъде попълнена Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. В нея здравноосигуреното лице вписва своите лични данни. Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица, които са под пълно или ограничено запрещение, изборът на постоянен лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители. В тези случаи се вписват и техните лични данни. В регистрационната форма се попълват и данните на предишния лекар, както и на неговата практика. От своя страна новоизбраният личен лекар попълва своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия си избор.

Коментари