Любопитно

ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ с прием за 2013/2014 г.

Пещера. Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ – Пещера, предлага прием за учебната 2013/2014 г. по следните специалности и професии:

след VІІ клас
Професия: „Лаборант“ – 5 год. срок на обучение
Специалност: „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства“

Професия: „Ресторантьор“ – 5 год. срок на обучение
Специалност: „Производство и обслужване в
заведенията за хранене и развлечения“
С интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
след VІІІ клас
Професия: „Лаборант“ – 5 год. срок на обучение
Специалност: „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства“
Професия: „Икономист“ – 4 год. срок на обучение
Специалност: „Земеделско стопанство“

Професия: „Ресторантьор“ – 4 год. срок на обучение
Специалност: „Производство и обслужване в
заведенията за хранене и развлечения“
Обучение по следните езици: английски, руски и немски

Коментари