Общество

Община Пещера взе участие в най-голямата туристическа борса в Лондон

 

Пещера-Лондон. От 03 до 06 ноември 2014 г. се проведе 35-тото туристическо изложение Word Travel Market (WTM) в Лондон, Великобритания. Това е най-голямата в света туристическа борса, която е предназначена само за професионалистите в областта на туристическата индустрия. В изложението WTM участие взеха изложители от над 180 страни, сред които е и България.
В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2015/053 за проект „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка“ на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово“ по Оперативна програма регионално развитие 2007-2013 г. на изложението беше представена дестинацията „Родопска приказка“, която включва региона на Община Пещера, Община Батак и Община Ракитово. Представянето на България протече под патронажа на Министерството на икономиката и енергетиката в рамките на националния щанд. 

Община Пещера представи туристическата дестинация „Родопска приказка“ за първи път, със самостоятелен деск на представителния национален щанд. На изложението бяха разпространени разработените по проекта рекламно- информационни материали, разработените туристичеки пакети и рекламни клипове, разкриващи красотата на региона, културните и исторически забележителности на трите общини и възможностите за практикуване на различни видове туризъм. 

На щанда на Община Пещера бяха проведени срещи и разговори с представители на туристически компании, асоциации, студенти. По време на разговорите с участниците в борсата бе акцентирано и върху привличане на чуждестранни туристи и туроператори. Община Пещера е представена и в официалния каталог на изложението WTM. 

Представители на изложението бяха: Стефан Балабанов -Заместник-кмет и Ръководител проект, Златка Гемиева – Главен експерт „ПНМП“ и Ружа Стоянова – Семерджиева – Главен експерт „ЕПО“.

Коментари